• Εκτύπωση

150x150-t012-TAP

ΤΑΡ  (Trans Adratic Pipeline)

Ημερομηνία: 2013

Αντικείμενο: Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για το τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ (Trans Adratic Pipeline) από την Κομοτηνή έως τη Θεσσαλονίκη

 

Περισσότερα…