• Εκτύπωση

150x150-t010-CarrMar

Carrefour Μαρούσι

Ημερομηνία: 2012

Αντικείμενο: Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση του διώροφου υπέργειου Σταθμού Αυτοκινήτων του καταστήματος "ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ" επί της οδού Χειμάρρας στο Μαρούσι και μελέτη επανασχεδιασμού της εισόδου-εξόδου από/προς την οδό Χειμάρρας και σχεδιασμού των χώρων αναμονής και ελέγχου

 

Περισσότερα…