700x350-t015-CarrAlim_Page_1
700x350-t015-CarrAlim_Page_2
700x350-t015-CarrAlim_Page_1
700x350-t015-CarrAlim_Page_2

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει:

 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το κατάστημα “ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ”, που λειτουργεί στον Άλιμο επί των οδών Λαμίας και Παλαιστίνης. Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
  1. Καθορισμός του αριθμού των θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του καταστήματος με βάση τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.
  2. Διερεύνηση των προσπελάσεων του καταστήματος και των χώρων στάθμευσης.
  3. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων (στρέφουσες) στις εισόδους – εξόδους των χώρων στάθμευσης κατά τις ώρες αιχμής
  4. Μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας (Ι.Χ, Δίκυκλα, Βαρέα οχήματα, Λεωφορεία) σε διατομές των οδών Λαμίας, Παλαιστίνης και Αεροπορίας κατά τις ώρες αιχμής.
  5. 24ωρες μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων με αυτογραφικά μηχανήματα σε διατομή των οδών Λαμίας και Παλαιστίνης
  6. Ανάλυση των κυκλοφοριακών φόρτων στην περιοχή της εγκατάστασης
  7. Εκτίμηση των καθοριστικών φόρτων άφιξης και αναχώρησης
  8. Διερεύνηση της επίδρασης από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο προσπέλασης
  9. Προτάσεις τυχόν απαιτούμενων παρεμβάσεων κυκλοφοριακού χαρακτήρα.
 • ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Προετοιμασία των απαραίτητων, στα πλαίσια της ΜΠΕ, στοιχείων για τη διερεύνηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου από τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης, με βάση τις μετρήσεις κυκλοφορίας και σύνθεσης