700x350-e004-nafpaktos_Page_1
700x350-e004-nafpaktos_Page_2
700x350-e004-nafpaktos_Page_3
700x350-e004-nafpaktos_Page_5
700x350e004-nafpaktos_Page_4

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ανάδοχος: Τσιάνος Αθανάσιος

Συμμετοχή DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2012 - 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Τεχνική Συνδρομή για την εκπόνηση της μελέτης "Οργάνωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην Ανατολική περιοχή της Πόλης της Ναυπάκτου", η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων υφιστάμενων κυκλοφοριακών μελετών.
  • Απογραφή Υφιστάμενης Κατάστασης
  • Κυκλοφοριακές μετρήσεις σε βασικούς κόμβους
  • Ιεράρχηση και Κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης
  • Οργάνωση στάθμευσης της περιοχής μελέτης