700x350-t012-TAP-page_0
700x350-t012-TAP-page_1
700x350-t012-TAP-page_2
700x350-t012-TAP-page_3
700x350-t012-TAP-page_4

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

  • Πραγματοποίηση Κυκλοφοριακών Μετρήσεων σε 11 κόμβους του κύριου οδικού δικτύου, πλησίον των οποίων θα εγκατασταθούν εργοτάξια ή χώροι αποθήκευσης υλικών.
  • Επεξεργασία των μετρήσεων, συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων διαθέσιμων φόρτων και ατυχημάτων στο κύριο οδικό δίκτυο που περιβάλλει την όδευση του έργου, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Logistic Report
  • Γενικές κατευθύνσεις για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον περιορισμό των επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής