700x350-882-Plovdiv-_Page_1
700x350-882-Plovdiv-_Page_3
700x350-882-Plovdiv-_Page_4
700x350-882-Plovdiv-_Page_5
700x350-882-Plovdiv-_Page_6
700x350-882-Plovdiv-_Page_8

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ανάδοχος: DENCO AE

Συμμετοχή DENCOΣυγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2011

Περιγραφή αντικειμένου: Στο Αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

  • Επισκόπηση της πολιτικής μεταφορών του Δήμου, της στρατηγικής για την ανάπτυξη της Πόλης και περιγραφή των βασικών δεδομένων
  • Ανάλυση των υφιστάμενων προβλημάτων του συστήματος μεταφορών της πόλης που πρέπει να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια της Μελέτης
  • Μεταφορική ζήτηση επιβατών και κυκλοφοριακές προβλέψεις
  • Προσδιορισμός εναλλακτικών τεχνικών Λύσεων
  • Ανάλυση εναλλακτικών λύσεων και προτάσεις επιλογών