700x350-e001-souda_Page_1
700x350-e001-souda_Page_2
700x350-e001-souda_Page_3
700x350-e001-souda_Page_4
700x350-e001-souda_Page_5
700x350-e001-souda_Page_6

 

Αναθέτουσα Αρχή: Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Γ.Δ.Σ.Ε. / Δ4

Ανάδοχος: Βιρβιδάκης Βασίλης

Συμμετοχή DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ: 80%

Ημερομηνία: 2012 - 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Τεχνική Συνδρομή στη διερεύνηση των επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο και στην κυκλοφορία μετά την κατασκευή των έργων ολοκλήρωσης του πολυχρηστικού τμήματος του Λιμένα Σούδας.