• Εκτύπωση

150x150-Masterplan Hellinikon

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού

Ημερομηνία: 2013 - 2015

Αντικείμενο:

-Master plan για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού (2013 – 2014)

-Εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού για την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης («Σ.Ο.Α.») του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά . (2014 - 2015)

Περισσότερα…