• Εκτύπωση

150 150 LARISA 1

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δήμου Λαρισαίων

Ημερομηνία: 2014 - 2015

Αντικείμενο: Εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Κινητικότητας για τη διαχείριση και το σχεδιασμό μέτρων και παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας με εκκίνηση το 2015 και χρονικό ορίζοντα 15 ετών.

 

Περισσότερα…