Σε θέματα Κυκλοφοριακής Οργάνωσης

 

 • Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης και Χώρων Στάθμευσης “Πολιτιστικού Κέντρου Σταύρος Νιάρχος” (Νέα Λυρική Σκηνή και Εθνικής Βιβλιοθήκης) (2009 – 2010).

Εγκαταστάσεις Νέας Λυρικής Σκηνής στο Φαληρικό Δέλτα • «Κυκλοφοριακή Μελέτη Ιεράπετρας» (2008 – 2009).

 Προκαταρκτική πρόταση Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Δήμου Ιεράπετρας

 

 • «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Ταύρου» (2008 – 2009).

 • «Κυκλοφοριακή Μελέτη Αμέσου Εφαρμογής Δήμου Πύργου Ηλείας» (2007 – 2008).

 • «Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Οδικού Δικτύου και Χώρων Στάθμευσης και Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων του έργου «Παραχώρηση μακροχρόνιας χρήσης – εκμίσθωση της Ολυμπιακής εγκατάστασης Κανόε – Καγιάκ σλάλομ» (2006 – 2007).

 Διαμόρφωση Ολυμπιακής εγκατάστασης Κανόε –Καγιάκ σλάλομ

 

 • «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Κω»(2006- 2007)

 • «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στο Δήμο Αχαρνών» (2004 – 2006).

 • «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Πεύκης» (2002 – 2005)

 • «Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας της Κοζάνης» (2005).

 • «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τα Συγκοινωνιακά Έργα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα» (2002 – 2004).

 Κυκλοφοριακοί φόρτοι οδικού δικτύου ΟΑΚΑ • «Κυκλοφοριακή οργάνωση οδικού δικτύου Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» (1999 – 2000).

 • «Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για το πολεοδομικό συγκρότημα και την περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης» (1997 – 1999).

 Γενική μελέτη μεταφορών και κυκλοφορίας. Θεσσαλονίκη

 

 • «Οργάνωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Δήμου Παπάγου» (1996 – 2000).

 • «Γενική μελέτη μεταφορών και κυκλοφορίας της πόλεως της Λάρισας» (1990 –1992)

 Πεζοδρόμηση κέντρου πόλεως, Λάρισα.