ΤΟΜΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι της DENCOΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ έχουν εκπονήσει πληθώρα μελετών, στα πλαίσια της μακροχρόνιας συνεργασίας τους με την DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια παρατίθεται πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό από επιλεγμένα έργα στα οποία έχουν συμμετάσχει ως συντονιστές ή μέλη της ομάδας μελέτης:

150x150-kyklof-g748-IOAN2

Σε θέματα Κυκλοφοριακής Οργάνωσης

 150x150-stath-g855-eydek3

Σε θέματα Στάθμευσης

150x150-odop-g904-metro-Peiraias
Σε θέματα Οδοποιίας, Διαμόρφωσης Κόμβων, Πεζοδρόμων, Ποδηλατοδρόμων, Οδικής Ασφάλειας, Σήμανσης, Σηματοδότησης

 150x150-mmm-g721-OASA5

Σε θέματα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

150x150-montela-e003-Souda-2

Σε θέματα Δόμησης Μοντέλων Προσομοίωσης